| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Świerzno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) Rada Gminy Świerzno uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej.

§ 2. Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne:

1) znajdujące się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,

2) mieszkania socjalne.

§ 3. Przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub budynek mieszkalny jednorodzinny będący własnością gminy.

§ 4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy następuje łącznie ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych, części wspólnych oraz części gruntu, przynależnego do tej nieruchomości lokalowej, niezbędnej do racjonalnego korzystania z nieruchomości.

§ 5. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Świerzno bonifikaty od ceny ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z innymi częściami składowymi nieruchomości, w tym gruntu w wysokości - 99 % wartości.

§ 6. Bonifikata określona w § 5 obowiązuje do 31 grudnia 2014 r.

§ 7. Traci moc uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerzno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

z-ca Przewodniczącego Rady Gminy


Jadwiga Kasprzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »