reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/360/14 Rady Gminy Postomino

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie podziału gminy Postomino na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013.594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113 ze zm.) oraz 419 § 1 , § 2 i § 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, nr 217, poz. 1281) na wniosek Wójta

uchwala się co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Postomino tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do uchwały.

§ 2. Na uchwałę w sprawie podziału Gminy Postomino na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od dnia podania uchwały do wiadomości publicznej.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Jeden egzemplarz uchwały przesyła się Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w Szczecinie oraz Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Postomino.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/201/12 RG Postomino z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. 2012. 2367).

Przewodniczący Rady Gminy


Jadwiga Krakowska


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/360/14
Rady Gminy Postomino
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego (D. U. 2013. 1629), w załączniku Nr 2 do rozporządzenia zmieniono nazwę Tyn, wieś na Tyń, wieś. Zmiana nazwy miejscowości obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku.

W związku z powyższym w okręgu wyborczym Nr 9 zmieniono nazwę miejscowości Tyn na TYŃ.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama