reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/361/14 Rady Gminy Postomino

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013. 594 ze zm.) oraz art. 12 § 2 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, nr 217, poz. 1281) na wniosek Wójta

uchwala się co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Postomino tworzy się 5 stałych obwodów do głosowania, których numer, granice, oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 2. Na uchwałę rady gminy, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Po jednym egzemplarzu uchwały przesyła się Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Postomino.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/212/12 RG Postomino z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. 2012. 2926).

Przewodniczący Rady Gminy


Jadwiga Krakowska


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/361/14
Rady Gminy Postomino
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego (Dz. U. 2013. poz. 1629), w załączniku Nr 2 do rozporządzenia zmieniono nazwę Tyn, wieś na Tyń, wieś. Zmiana nazwy miejscowości obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku.

Nową uchwałę podjęto ze względu na to, że w uchwale Nr XXIV/212/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody do głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych błędnie dokonano podziału gminy wyłącznie na sołectwa bez podania nazw miejscowości wchodzących w skład tych sołectw.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/361/14 podjętą w dniu 17 stycznia 2014 r. wprowadzono brakujące w uchwale Nr XXIV/212/12 miejscowości:

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1

- Okręg nr 4 miejscowość Wicko Morskie,

- Okręg nr 5 miejscowość Królewko,

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2

- Okręg nr 9 miejscowości Kłośnik i Wykroty.

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 3

- Okręg nr 10 miejscowość Chudaczewko.

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 5

- Okręg nr 14 miejscowość Ronino.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama