| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr L/397/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza łączną kwotę planowanych wydatków o 61.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 61.304,00 zł.

2. Zwiększa łączną kwotę planowanych wydatków o 61.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 12.104,00 zł,

2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 49.200,00 zł.

3. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 63.378.640,71 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 57.059.440,71 zł,

b) wydatki majątkowe 6.319.200,00 zł.

§ 2. Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2014 roku) do uchwały nr XLVIII/373/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/397/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/397/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 25 lutego 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/397/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/397/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 25 lutego 2014 r.


Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

• zmniejszeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 17.500,00 zł oraz rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 31.700,00 zł dokonanych w związku z przewidywanymi oszczędnościami;

• zwiększeniem wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 49.200,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac projektowo - kosztorysowych związanych z przebudową ze zmiana sposobu użytkowania poddasza i wieży budynku MOK;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.891,00 zł oraz rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.213,00 zł dokonanych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.000,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.000,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu celem zabezpieczenia środków na zakup komputerów do pracowni komputerowej zgodnie z wymogami wynikającymi z ilości uczniów w klasach i wymogami MEN;

• zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 766,00 zł i dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 2.338,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »