| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Manowo

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Manowo w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.: Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378; z 2014 r. poz. 40) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/230/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Manowo w 2014 r. (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4069), § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: "d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,68 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Manowo


Jan Prus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »