reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/382/14 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 1.800.000,00 ZŁ.

1. dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność, paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota 1.800.000,00 zł.

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu środków europejskich w związku z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Energia ze słońca - Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w celu poprawienia efektywności kosztowej i energetycznej budynków".

§ 2. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 2.375.000,00 ZŁ.

1. dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność, kwota 2.150.000,00 zł.

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwota 2.150.000,00 zł. (w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota, 1.800.000,00 zł)

- zmniejszenie planu wyatków na realizację zadania pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej" w związku z tym, że projekt nie otrzyma dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

2. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, kwota 225.000,00 zł.

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwota 225.000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacja zadania pn. "Uzbrojenie Kostrzynsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Łobez" w związku z uzyskaniem, w wyniku postepowania przetargowego, niższej ceny na realizację zadania niż planowano.

§ 3. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 125.000,00 ZŁ.

1. dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwota 125.000,00 zł.

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 125.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Odnoga Węgorzyńska w m. Łobez". W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania, oferta o najniższej cenia spośród ofert spełniających kryteria przetargu przekracza plan wydatków określony w budżecie na rok 2014, w zwiazku z czym konieczne jest jego zwiększenie by móc zakończyć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wykonawcą.

§ 4. W uchwale Nr XXXVI/360/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2014 wprowadza sie następujące zmiany:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 4.040.760,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych - 4.040.760, 00 zł.".

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

1. Przychody - 5.500.000,00 zł,

2. Rozchody - 1.459.240,00 zł ".

1) Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2014 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

3. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000,00 zł

4. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4.040.760,00 zł

5. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.459.240,00 zł.".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Chojnacki


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/382/14
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 5 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez
w 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama