reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/339/2014 Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 187.032,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 793.894,14 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 606.862,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 51.875.423,62zł

z tego :

- na realizację zadań własnych 48.172.131,98 zł w tym:

dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 550.000,00zł

- na realizację zadań zleconych z zakresu 3.703.291,64zł

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 87.728.986,62zł

z tego:

- na realizację zadań własnych 84.025.694,98zł

w tym:

na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 566.500,00zł

na realizację zadań z zakresu administracji 3.703.291,64 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych

wydatki majątkowe stanowią kwotę 42.924.197,00zł

4. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2014 zamyka się deficytem w kwocie
35.853.563,00 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie


Zbigniew Grosz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/339/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 11 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/339/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 11 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 157.409,00 zł zgodnie z pismem
Nr ST3/4820/2/2014 Ministerstwa Finansów.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za grunt o kwotę 20.031,00 zł.

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 4.708,00 zł w związku z otrzymanymi należnościami za rok bieżący.

Przenosi się kwotę 40.000,00 zł z zadania inwestycyjnego: "Budowa oświetlenia ulic" do zadania inwestycyjnego: "Budowa skrzyżowania ulic Leśnej z Wiśniową" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do otrzymanego kosztorysu.

Prowadza się kwotę 1.500,00 zł z otrzymanego odszkodowania na remont pomostów pływających.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne Budowy Bałtyckiego Centrum Kongresowego o kwotę 500.000,00 zł w związku z harmonogramem realizacji zadania.

Zwiększa się wydatki zadania inwestycyjnego Budowy terminala pasażerskiego o łączną kwotę 620.000,00 zł w związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie ze złożoną ofertą.

Przenosi się kwotę 6.300,00 zł w ramach wydatków Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych na zabezpieczenie środków na nagrodę jubileuszową.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne Zakup nieruchomości gruntowych i ich części do zasobu gminnego o kwotę 60.132,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem.

Zwiększa się wydatki na zadanie Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu
i jednostek podległych o kwotę 18.210,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na administratora bezpieczeństwa informacji dotyczącej systemu oświaty.

Wprowadza się kwotę 3.384,14 zł z otrzymanego odszkodowania na wydatki związane z pokryciem szkód w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego.

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę 73.000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą: "Przebudowa wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie" w kwocie
30.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach środków PFRON.

Zmniejsza się wydatki Szkoły Nr 3 o kwotę 430,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama