| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/239/2014 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 21 lutego 2014 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Golczewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej w Golczewie (położonej w działkach nr 626/26, 626/14, 626/27 i 626/19, obręb ewidencyjny 5 Golczewo, od ul. Stary Tartak w kierunku Jeziora Szczuczego) nazwę "ulica Turystyczna". Przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Beata Pastryk


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/239/2014
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Przebieg ulicy Turystycznej


Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały

Podjęcie uchwały umożliwi nadanie numerów porządkowych budynkom istniejącym, w trakcie budowy, a także innym, jeśli zostaną wybudowane. Po obu stronach drogi istnieją dogodne warunki do budowy budynków. Decyzje w tej sprawie podejmą właściciele przyległych nieruchomości.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania

W ewidencji gruntów działki nr 626/26, 626/14, 626/27 i 626/19 oznaczone są jako drogi i mają status dróg wewnętrznych. Stanowią w całości własność Gminy Golczewo. Umożliwiają dojazd do kempingu. Jezdnia jest o nawierzchni bitumicznej.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały

Kemping, prowadzony w ramach działalności gospodarczej, osiąga najwyższe miejsca w rankingach krajowych i jest wizytówką Gminy w zakresie prowadzenia działalności turystycznej. Nadanie nazwy drodze ułatwi dojazd do niego.

Koszt finansowy obejmuje wykonanie tablicy (maksymalnie 2 szt.)

4. Źródła finansowania, jeżeli pociąga to za sobą obciążenia budżetu Gminy

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Golczewo (zadania własne).

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania

Konsultacje w tej sprawie przeprowadzono 15 lipca 2013 r. Zakończyły się wynikiem pozytywnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »