| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/268/14 Rady Gminy Dygowo

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2013 r. poz. 594, późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póź.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- " Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku " zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą - 21.390.065,30 zł,

w tym:

dochody bieżące - 19.278.461,30 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone 1.857.806,34 zł,

dochody majątkowe - 2.111.604,00 zł,

b) po stronie wydatków kwotą - 26.330.772,06 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 19.068.782,06 zł,

w tym: wydatki na zadania zlecone 1.857.806,34 zł,

wydatki majątkowe - 7.261.990,00 zł,

wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi 4.940.706,76 zł.

§ 5. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/268/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zał.nr 1 do uch.XXXVI.268.14 z 12.03.2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/268/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zał.nr 2 do uchw.XXXVI.268.14 z dnia 12.03.2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/268/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały XXXVI.268.14


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/268/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVI.268.14

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo


Jerzy Leszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »