reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/238/2014 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013, poz. 594 ) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2014 r. o kwotę 1.344.171,76zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 509.288,-zł

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 509.288,-zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 509.288,-zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia 106.752,-zł

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 106.459,-zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 106.459,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 293,- zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 293,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 293,-zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 686.634,76zł

rozdział 85395 Pozostała działalność ¬686.634,76zł

§ 2327 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80.122,25zł

§ 2329 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.528,88zł

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 511.686,06zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 90.297,54zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41.497,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20.748,50zł

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.748,50zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.748,50zł

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.748,50zł

§ 2. Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2014 r. o kwotę 1.344.171,76zł

w dziale 750 Administracja publiczna 509.288,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 509.288,-zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości 509.288,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 106.752,- zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 56.459,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.459,-zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 293,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293,-zł

rozdział 80110 Gimnazja 50.000,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000,-zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 686.634,76zł

rozdział 85395 Pozostała działalność 686.634,76zł

Projekt EFS "Od bierności do aktywności" 84.651,13zł

80.122.25 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.925,80zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 2.914,52zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy 414,68zł

§ 4137 składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.807,81zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13.629,60zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2.258,36zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 41.092,47zł

§ 4417 Podróże służbowe krajowe 1.079,01zł

4.528,88zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 956,71zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 164,74zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 23,45zł

§ 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne 102,19zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 770,40zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 127,64zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 2.322,76zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 60,99zł

Projekt z Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Dobra" 601.983,60zł

511.686.06 zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 5.165,80zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy 1.967,95zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 73.191,25zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 360.910,00zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 38.321,06zł

§ 4437 Różne opłaty i składki 32.130,00zł

90.297,54zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 911,60zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 347,30zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12.916,10zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 63.690,00zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 6.762,54zł

§ 4419 Różne opłaty i składki 5.670,00zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41.497,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20.748,50zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 20.748,50zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.748,50zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 20.748,50zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej


Damian Padziński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama