reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/305/2014 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegające się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami,

2) posiadać zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399),

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii określającą spelnienie wymogów weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),

4) przedsiębiorca prowadzący działalność, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwo lub wykroczenie z art. 35, art. 37, art. 37a i art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz. 856), art. 181 - 188 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553) oraz art. 127, art. 128 i art. 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627),

5) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt w tym:

a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, tak aby nie istniało zagrożenie dla ich życia bądź zdrowia,

b) posiadać środki transportu przystosowane do przewozu żywych zwierząt,

6) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,

7) posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

8) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona jest działalność, o której mowa w pkt. 1,

3) posiadać zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399),

4) przedsiębiorca prowadzący działalność, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy, nie mogą być karani z art. 35i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz. 856),

5) prowadzić działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn.zm.),

6) posiadać decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia tego rodzaju działalności,

7) posiadać pozytywną opinię Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami właściwego co do miejsca prowadzenia działalności,

8) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu prowadzonej działalności,

9) lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenia muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczególowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657),

10) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii oraz spełniać warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczególowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657),

11) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzecych lub w przypadku jej braku posiadać umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych przez podmioty uprawnione do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk,

§ 4. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399),

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn.zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

4) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona jest działalność, o której mowa w pkt. 1,

5) posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania, wymagany przepisami Prawa budowlanego,

6) teren, na którym będzie prowadzona działalność musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

7) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności,

8) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

9) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

10) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

5) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kaczorkiewicz


Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały wynika z art. 7 ust. 3, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Sporządziła: Klaudia Kalinowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WKontakcie

firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama