reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 12 Powiatu Sławieńskiego

z dnia 29 stycznia 2014 r.

do porozumienia w sprawie powierzenia miastu Sławno wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu sławieńskiego z dnia 31 października 2002 r


zawarty pomiędzy:

- Krzysztofem Frankensteinem - Burmistrzem Miasta Sławno, zwanym dalej
" Przyjmującym" a Zarządem Powiatu w Sławnie, reprezentowanym przez:

- Wojciecha Wiśniowskiego - Starostę Sławieńskiego,

- Andrzeja Protasewicza- Wicestarostę, zwanym dalej "Powierzającym".

Strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. Zgodnie z § 2 ust. 2 porozumienia strony ustalają, iż wysokość dotacji w roku 2014 na realizację zadań biblioteki powiatowej dla Powiatu Sławieńskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie wynosi 30.000, 00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

§ 2. . Przekazanie dotacji, o której mowa w § 3 następować będzie w dwunastu ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca stycznia 2014 r. i wynoszących po 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) przekazywanych w terminie do dnia 20 każdego miesiąca z zastrzeżeniem, iż rata dotacji za miesiąc styczeń 2014 r. zostanie przekazana do dnia 31 stycznia 2014 r.

§ 3. 1. Dotacja , o której mowa § 3 przeznaczona jest na dodatki powiatowe i pochodne od wynagrodzeń dla dyrektora biblioteki, głównego księgowego, instruktora dziedzinowego, informatyka, zakup księgozbioru w wysokości 12.000.00 zł, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych do bibliotek, kosztów szkoleń oraz zakup materiałów biurowych.

2. Wykorzystanie dotacji na inne cele niż określone w pkt 1 spowoduje konieczność natychmiastowego jej zwrotu.

3. Przyjmujący zobowiązany jest złożyć rozliczenie do końca roku budżetowego z realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i wykorzystania dotacji.

4. Nie wykorzystane środki podlegają zwrotowi w dniu przedstawienia końcowego rozliczenia zadania, nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 4. Aneks do porozumienia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przyjmujący:

Powierzający:

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama