reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/264/2014 Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 28 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t., z 2013 r. Nr 105, poz. 645) i art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t., z 2013 r. Nr 155, poz. 938) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2014 o kwotę 323.196,00 zł - do kwoty 54.501.328,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2014 o kwotę 323.196,00 zł - do kwoty 56.278.810,96 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.777.482,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych kredytów w kwocie 805.463,66 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 972.018,98 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

1) przychody 4.184.140,00 zł,

2) rozchody 2.406.657,36 zł.

§ 5. W uchwale Nr XL/245/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2013 r. - Uchwała budżetowa na 2014 rok zmienionej Uchwałą Nr XLI/257/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 2.812.121,02 zł.

§ 6. W uchwale Nr XL/245/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2013 r. - Uchwała budżetowa na 2014 rok zmienionej Uchwałą Nr XLI/257/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.:

1) Tabela nr 3 - "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2014r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Tabela nr 8 - " Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Tabela nr 9 - "Dotacje podmiotowe udzielane w 2014 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

4) Tabela nr 10 - " Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2014r" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

5) dodaje się tabelę nr 11 "Wpłaty Powiatu Białogardzkiego na wydzielone Fundusze Wsparcia w 2014 r." w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Henryk Budzyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/264/2014
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/264/2014
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/264/2014
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/264/2014
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/264/2014
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/264/2014
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/264/2014
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama