| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 20/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2014, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2014 r. o kwotę290.897,50

z tego :

- dochody związane z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 290.397,50

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2014 r. o kwotę 290.897,50

z tego :

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 290.397,50

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego:

Przewodniczący Zarządu


Wiktor Tołoczko


Wicestarosta


Robert Betyna


Członek Zarządu


Jarosław Stankiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/2014
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 marca 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2014

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

oraz związanych z realizacją zadań własnych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

0,00

500,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00

500,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

500,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

290 397,50

85395

Pozostała działalność

0,00

290 397,50

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

290 397,50

RAZEM

0,00

290 897,50


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20/2014
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 marca 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2014

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

oraz związanych z realizacją zadań własnych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

0,00

500,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

500,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

290 397,50

85395

Pozostała działalność

0,00

290 397,50

3027

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

0,00

39 740,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

417,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

3 390,86

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

483,26

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

21 007,88

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 148,50

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

133 332,00

4287

Zakup usług zdrowotnych

0,00

3 000,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

83 078,00

4437

Różne opłaty i składki

0,00

1 800,00

RAZEM

0,00

290 897,50

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »