| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/589/14 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2013 r., poz.260, poz. 843) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594, poz. 645 i poz. 1318) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/460/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2615) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Uprawnienie do wykupienia i korzystania z abonamentu typu N posiada kierująca osoba niepełnosprawna o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (symbol 05-R lub 10-N), będąca właścicielem pojazdu. Postanowienie ust.7 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.";

2) w § 7 ust.10 otrzymuje brzmienie:

Uprawnienie do wykupienia i korzystania z abonamentu typu N+ posiada kierujący opiekun prawny osoby niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (symbol 05-R lub 10-N), będący właścicielem pojazdu. Postanowienie ust.7 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Szufel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »