reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/323/14 Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobolice na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 1318) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218; z 2010 r. Nr 3 poz. 13; z 2011 r. Nr 224 poz. 1342; z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 1304) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobolice na lata 2014 - 2019" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Czarnecki


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/323/14
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobolice na lata 2014 - 2019 jest dokumentem strategicznym, określającym zasady oraz cele polityki mieszkaniowej gminy, prowadzonej w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków wspólnoty samorządowej.

Obowiązek uchwalenia programu nakłada na radę art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami tej ustawy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach objętych programem,

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

3) sprzedaż lokali w kolejnych latach,

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli oraz koszty remontów części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Podstawowymi założeniami programu w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej gminy są:

- poprawa dostępności lokali komunalnych dla osób o niskich dochody,

- zwiększenie w zasobie mieszkaniowym liczby lokali socjalnych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz tych, wobec których sąd orzekł takie uprawnienie,

- sukcesywna poprawa stanu technicznego posiadanego zasobu mieszkaniowego,

- zwiększenie standardu i efektywności zarządzania zasobem,

- racjonalizacja gospodarowania zasobem, obejmująca m. in. zamiany lokali, czy sprzedaż ostatnich lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

- kształtowanie zasad polityki czynszowej tak, aby wpływy z czynszu pokrywały wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobolice na lata 2014 - 2019" uznać należy za uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama