| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/257/2014 Rady Powiatu w Policach

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 319 948 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 2 247 030 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 52 714 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 1 972 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 1 448 566 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji i nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach


Zbigniew Kropidłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/257/2014
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody

Wydatki

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

zmniejszenie

758

Różne rozliczenia

1 972 830

1 972 830

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 972 830

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 972 830

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 972 830

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 972 830

852

Pomoc społeczna

284 861

274 200

12 327

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

12 461

1 800

12 327

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10 661

1 800

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 800

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11 127

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 200

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

272 400

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

272 400

85295

Pozostała działalność

272 400

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

272 400

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

35 087

35 087

85395

Pozostała działalność

35 087

35 087

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

29 824

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 263

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

35 087

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 300

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

5 300

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 300

dochody

319 948

2 247 030

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 427

1 972 830

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 200

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

35 087

razem

319 948

2 247 030

52 714

1 972 830


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/257/2014
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Plan na 2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 368 066

1.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

§ 931

2 000 000

2.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 957

368 066

Rozchody ogółem:

919 500

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

919 500

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »