reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/257/2014 Rady Powiatu w Policach

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 319 948 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 2 247 030 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 52 714 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 1 972 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 1 448 566 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji i nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach


Zbigniew Kropidłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/257/2014
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody

Wydatki

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

zmniejszenie

758

Różne rozliczenia

1 972 830

1 972 830

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 972 830

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 972 830

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 972 830

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 972 830

852

Pomoc społeczna

284 861

274 200

12 327

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

12 461

1 800

12 327

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10 661

1 800

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 800

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11 127

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 200

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

272 400

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

272 400

85295

Pozostała działalność

272 400

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

272 400

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

35 087

35 087

85395

Pozostała działalność

35 087

35 087

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

29 824

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 263

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

35 087

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 300

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

5 300

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 300

dochody

319 948

2 247 030

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 427

1 972 830

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 200

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

35 087

razem

319 948

2 247 030

52 714

1 972 830


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/257/2014
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Plan na 2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 368 066

1.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

§ 931

2 000 000

2.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 957

368 066

Rozchody ogółem:

919 500

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

919 500

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama