reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/258/2014 Rady Powiatu w Policach

z dnia 28 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) w związku z art. 214 pkt 1 i art. 215 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/248/2013 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 1 448 566 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji i nadwyżkami z lat ubiegłych.";

2) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 141 130 zł.";

3) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach


Zbigniew Kropidłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/258/2014
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 marca 2014 r.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Policki

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania
(przeznaczenie dotacji)

Beneficjent

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

7

1

630

63003

2360

Upowszechnianie turystyki

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

5 000

2

750

75095

2360

Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu

10 000

3

851

85149

2360

Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia

15 000

4

852

85203

2830

Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

280 746

5

853

85311

6190

Utworzenie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy

Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

200 000

6

853

85311

6190

Realizacja inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego

Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

170 000

7

921

92195

2360

Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

5 000

8

926

92605

2360

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

10 000

Ogółem

695 746

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama