reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIV/503/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, z Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014r. poz. 40) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381, z 2014r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465) w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, z 2012r. poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Pyrzyce w zakresie:

1) podatku rolnego

2) podatku leśnego

3) podatku od nieruchomości.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od kwoty zebranego podatku przez inkasenta:

1) podatek rolny 5%

2) podatek leśny 5%

3) podatek od nieruchomości 5%.

§ 3. Inkasentami podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na terenie Gminy Pyrzyce ustanawia się sołtysów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Inkasent jest uprawniony i zobowiązany do poboru od podatnika podatku na terenie swojego sołectwa i wpłacenia organowi podatkowemu w ciągu trzech dni roboczych od daty ustawowych terminów płatności.

§ 5. Inkasent ponosi materialną odpowiedzialność za terminowe rozliczenie zainkasowanej należności oraz za druki ścisłego zarachowania pobierane w kasie tutejszego urzędu.

§ 6. 1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 stanowić będzie iloczyn wynikający z wysokości zainkasowanej kwoty i wysokości stawki prowizji dla danego podatku określonego w § 2.

2. Wypłata ustalonego wynagrodzenia na zasadzie § 6 pkt 1 powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia miesiąca, za który wypłata jest należna.

§ 7. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasenta osobiście.

2. Umocowanie inkasenta wygasa automatycznie z chwilą utraty funkcji sołtysa.

§ 8. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały:

1) Nr XXXIII/272/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2008r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

2) Nr XXXIX/330/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

3) Nr LI/428/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

4) Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

5) Nr XXXI/336/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

6) Nr XLI/413/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

7) Nr XLIV/419/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzesiak


Załącznik do Uchwały Nr LIV/503/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama