reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/319/2014 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok o kwotę 860 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (określone w załączniku nr 1) 110 000,00 zł, z tego:

1) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 110 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe (określone w załączniku nr 2) 750 000,00 zł, z tego:

1) środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 750 000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok o kwotę 1 510 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (określone w załączniku nr 3) 10 000,00 zł, z tego:

1) związane z realizacją zadań własnych 10 000,00 zł

1. Wydatki majątkowe (określone w załączniku nr 4) 1 500 000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok (określone w załączniku nr 5)
o kwotę 650 000,00 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na 2014 rok zamyka się kwotami:

1. Dochody 14 264 561,16 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 12 627 291,16 zł

a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 5 485 209,12 zł

b) subwencje oświatowe 3 389 455,00 zł

c) subwencje ogólne 1 375 382,00 zł

d) dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin 538 169,00 zł

e) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 383 846,78 zł

f) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 455 229,26 zł.

2) Dochody majątkowe 1 637 270,00 zł, w tym:

a) środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 750 000,00 zł.

2. Wydatki 16 895 654,16 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 12 524 773,16 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań własnych 10 701 197,12 zł

b) związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
1 383 846,78 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 439 729,26 zł

2) Wydatki majątkowe 4 370 881,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 830 881,00 zł

3. Wynik finansowy - deficyt 2 631 093,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek 1 600 327,00 zł

2) zaciągniętych kredytów 732 766,00 zł

2) wolnych środków 298 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kaczorkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/319/2014
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/319/2014
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/319/2014
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/319/2014
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/319/2014
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama