| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LII/380/2014 Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2014 o kwotę 789.455,36 zł - do kwoty 70.391.607.12 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014 o kwotę 3.166.047,29 zł - do kwoty 71.927.940,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLVII/349/2013 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 grudnia 2013 r. - Uchwała budżetowa na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4572 oraz z 2014 r. poz. 334, 562, 1103 i 1464) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2014 w wysokości 70.391.607,12 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 68.222.151,76 zł;

2) dochody majątkowe - 2.169.455,36 zł.";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2014 w wysokości 71.927.940,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 66.732.266,76 zł;

2) wydatki majątkowe - 5.195.673,29 zł.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2014 w wysokości 1.536.332,93 zł, który zostanie pokryty (sfinansowany) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 4 ust. 3.";

4) w § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2014 w wysokości 2.676.591,93 zł.";

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na rok 2014, w tym na planowane i realizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w załączniku nr 5, w łącznej wysokości 5.500.000 zł.";

6) załączniki:

a) nr 4 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2014,

b) nr 5 - Planowane i realizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2014 finansowane z budżetu Miasta

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Józef Leszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/380/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/380/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/380/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/380/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »