| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/277/14 Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/14 Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2014r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami[1])), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późniejszymi zmianami[2])), w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/259/14 Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020 § 3 otrzymuje brzmienie : ,, Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r. ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Trejnis


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2013r. , poz. 645 i poz. 1318

[2]) Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U z 2013r, poz. 509

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »