reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/239/2014 Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2014 roku

Na podstawie art. 11a ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. Dz. U. poz. 645, 1318) , Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2014 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/173/2013 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2013 roku." (Dz. U. Woj. Zachodniopom. z 2013 r., poz. 1885).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Szymczak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/239/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze uchwały, corocznie, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa
w 2014 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

W Programie wskazano realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację.

Tylko planowane działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, znajdowania im nowych opiekunów (adopcja) oraz edukacja mieszkańców w tym zakresie może przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z bezdomnymi psami oraz wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie Szczecińskim, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Stargardzie Szczecińskim, Koła Łowieckie "Bór" w Przemoczu, "Głuszec" w Szczecinie oraz "Jeleń" w Maszewie.

W tym stanie rzeczy przyjęcie w/w uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama