reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.69.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 3 kwietnia br. Kolegium Izby zbadało uchwałę na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 r. stwierdzając we wstępnej ocenie, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów o finansach publicznych, z uwagi na postanowienie o dofinansowaniu inwestycji związanych z istniejącymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków, których proces realizacji rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie uchwały.

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej pismem z dnia 15 kwietnia br. (znak: K.0010.94.KK.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 29 kwietnia 2014 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Dobra. Jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień. Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu przedmiotowej uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisu art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) w związku z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Cytowany przepis Prawa ochrony środowiska reguluje, iż finansowanie może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 126 tej ustawy dotacje są środkami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podlegającymi szczególnym zasadom rozliczania, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. W ocenie Kolegium Izby, dotacja celowa może być wykorzystywana przez beneficjenta wyłącznie na wydatki ponoszone po zawarciu umowy o dotację. Podejmując uchwałę Nr XXXVIII/234/2014 Rada Miejska w Dobrej postanowiła o dofinansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, które już istnieją. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 7 oraz ust. 3 pkt 7 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały, warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, który powinien zawierać m.in. datę zakończenia inwestycji, a do wniosku należy dołączyć faktury lub inne równoważne dowody zapłaty za zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Powyższe regulacje wskazują, iż dofinansowanie ma charakter refundacji poniesionych wcześniej wydatków, a nie dotacji celowej na realizację zadań publicznych. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra. Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama