reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIII/421/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 218, art. 225, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza łączną kwotę planowanych wydatków o 570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł

2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 515.000,00 zł.

2. Zwiększa łączną kwotę planowanych wydatków o 570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 570.000,00 zł.

3. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 64.661.248,87 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 58.061.868,87 zł,

b) wydatki majątkowe 6.599.380,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


Załącznik do Uchwały Nr LIII/421/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/421/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.


Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

• zwiększeniem wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 570.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Ławach - 470.000,00 zł oraz na zakup lekkiego samochodu dla jednostki OSP w Otanowie - 100.000,00 zł;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 55.000,00 zł dokonanych w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie realizacji dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 515.000,00 zł dokonanych w związku ze zmianą zakresu prac w wyniku nie uzyskania dofinansowania zadania "Rewaloryzacja Zespołu Podominikańskiego przy ul. Klasztornej w Myśliborzu".

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama