reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LII/544/2014 Rady Gminy Mielno

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mielno

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, art. 14 ust. 5 pkt 2, art. 14 ust. 5a, art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572; zm. przen. Dz. U. z 2003r. Nr 137 poz. 1304; zm. przen. Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624, zm. przen. Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012r. poz. 941, 979; z 2013r. poz. 87, 827, 1317; z 2014r. poz. 7) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz. 645, 1318), Rada Gminy Mielno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/522/2014 Rady Gminy Mielno z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mielno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014r. poz. 1164) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się §1 pkt 2 i 4,

2) §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) opłatę za świadczenie usług opiekuńczo- wychowawczych wykraczających poza realizowaną podstawę programową przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie, która określona jest zegarowo w statucie przedszkola,"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Chadacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama