reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/364/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 16, poz. 657) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w wysokości do 6% iloczynu rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wg najwyższej stawki zaszeregowania danego nauczyciela i liczby nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.";

2) w §25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z góry.".

§ 2. Zmiany Regulaminu zostały uzgodnione z Zarządem Oddziału z ZNP w Dobrzanach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Halina Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama