| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 244/XLVI/14 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 28 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2])) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 221/XLI/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4561 oraz z 2014 r. poz. 666 i poz. 2078), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 4.725.604,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały";

2) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Sidorkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr 244/XLVI/14
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zadania inwestycyjne w 2014 r.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »