| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/222/2014 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014r., poz. 379) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co na-stępuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 1ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 15 zł miesięcznie,

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady ko-munalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 30 l- w wysokości 6,51 zł,

b) o pojemności 120 l - w wysokości 26,06 zł,

c) o pojemności 240 l - w wysokości 54,62 zł,

d) o pojemności 1100 l - w wysokości 255,55 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 30 l - w wysokości 3,66 zł,

b) o pojemności 60 l - w wysokości 10,17 zł

c) o pojemności 90 l- w wysokości 13,83 zł

d) o pojemności 120 l- w wysokości 20,34 zł

e) o pojemności 240 l- w wysokości 40,68 zł

f) o pojemności 1100 l- w wysokości 186,06 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/136/2012 Rady miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2013 r., poz. 693).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie


mgr inż. Leszek Janiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »