| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/267/2014 Rady Miejskiej w Cedyni

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Cedynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź.zm.)oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304; Dz. U. z 2004 r., Nr 69, poz. 624; Dz. U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1161; Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2004 r., Nr 281, poz.2781; Dz. U. z 2005 r., Nr 17, poz. 141; Dz. U. z 2005 r., Nr 94, poz. 788; Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1020; Dz. U. z 2005 r., Nr 131, poz. 1091; Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1400; Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006r., Nr 144, poz. 1043; Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1532; Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 273; Dz. U. z 2007 r., Nr 80, poz. 542; Dz. U. z 2007 r., Nr 115, poz. 791; Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz.818; Dz. U. z 2007 r., Nr 180, poz. 1280; Dz. U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r., Nr 70, poz. 416;Dz. U. z 2008 r., Nr 145, poz. 917; Dz. U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206; Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1705; Dz. U. z 2010 r., Nr 44,poz. 250; Dz. U. z 2010 r., Nr 54, poz. 320; Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857; Dz. U. z 2010 r., Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Dz. U. nr 106 poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 139, poz.814, nr 149 poz.887, nr 205 poz., 1206, Dz. U. z 2012 poz. 941,poz.979, Dz. U. z 2013r. poz.87, poz.827,poz. 1191,1265, 1317,1650, z 2014r. poz.7) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. W publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Cedynia zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.00 do 12.00.

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 3. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2, o 50% jeżeli z przedszkola korzysta więcej niż jedno dziecko z danej rodziny; obniżenie opłaty przysługuje drugiemu i następnemu dziecku z danej rodziny.

§ 4. Zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 5. Tracą moc:

1) uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 sierpnia 2011r w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2011r. Nr 116, poz.2101),

2) uchwała nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 poz. 208),

3) uchwała nr XVI/145/ Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu , w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 poz. 1745).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni


Leon Ślawski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »