reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/238/2014 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 1.443.808,62 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 1.409.211,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo powiatowe paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.197,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.400zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 1.246.597,32 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 60.000 zł
z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul.Rolnej w Łobzie z tego: wydatki bieżące 60.000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.182.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Węgorzyno od km 23 + 279 do 26 + 886 tj. na odcinku o długości 3,607 km" z tego: wydatki majątkowe 1.182.000 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 1.182.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.400 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie , tego: wydatki bieżące 2.400 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo powiatowe o kwotę 2.197,32 zł z przeznaczeniem na wydatki związanie z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tego: wydatki bieżące 2.197,32 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.197,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 2.246 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 2.246 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt bankowy w kwocie 3.046.788,70 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 525.927,74 zł.

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/204/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2014 - 210.000zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2014 - 117.000 zł.

§ 8. Dochody budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 38.916.126,24 zł

- dochody bieżące 36.510.414,94 zł,

- dochody majątkowe 2.405.711,30 zł.

§ 9. Wydatki budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 42.488.842,68 zł

- wydatki bieżące 35.924.584,20 zł,

- wydatki majątkowe 6.564.258,48 zł.

§ 10. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości:

- przychody 5.057.473,68 zł,

- rozchody 1.484.757,24 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Marek Kubacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/238/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/238/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/238/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama