| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/367/14 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2013r. poz. 594; zmiany: poz. 645, poz. 1318; 2014 r. poz. 379),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W §10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XXXVI/313/13 z dnia 30.12.2013 r. kwotę
323.577,00 PLN zastępuje się kwotą 340.214,00 PLN.

§ 6. Po zmianach dokonanych w §1-3 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 40.385.908,59 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 42.627.807,50 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 2.241.898,91 PLN.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/367/14
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/367/14
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/367/14
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Fundusz Sołecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »