| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 398/2014 Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646) oraz § 10 Uchwały nr XXXIII/285/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2014 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2014 poprzez zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 40.583,00 zł;

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2014 poprzez:

1) zmniejszenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 40.583,00 zł;

2) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na kwotę 5.000,00 zł;

3) zmniejszenie rezerwy ogólnej Powiatu o kwotę 30.000,00 zł i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków w dziale 852.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 73.373.089,32 zł; z tego:

- dochody bieżące kwota - 65.931.170,97 zł;

- dochody majątkowe kwota - 7.441.918,35 zł; w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.253.229,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 79.499.547,23 zł; z tego:

- wydatki bieżące kwota - 64.186.584,08 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 15.312.963,15 zł; w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.253.229,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.126.457,91 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętej pożyczki, sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2014 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2014.

STAROSTA


Roman Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 398/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 398/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 398/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 398/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 lipca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 398/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 lipca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr5


Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2014 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 348/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r, zmniejszającym dotacje celowe dla Powiatu w dziale 853, rozdz. 85321 o kwotę 40.583,00 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2014 r.

1st W związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejszono plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Koszalinie o kwotę 40.583,00 zł, w Dz. 853, rozdz. 85321.

2nd Na wniosek jednostki - Starostwa Powiatowego w Koszalinie dokonano przesunięć w planach wydatków na kwotę 5.000,00 zł. Przesunięcie wynika z konieczności zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki.

3rd Rozdysponowano też część rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Mielnie - remont tarasów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »