reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/209/2014 Rady Gminy Osina

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594 i poz.645) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się własne dochody budżetowe Gminy na 2014 rok o kwotę 19 000,00 zł
z tego:
-dział 756 rozdział 75618 § 0970 o kwotę 19 000,00 zł, (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy
z różnych dochodów).

§ 2. Zwiększa się własne dochody budżetowe Gminy na 2014 rok o kwotę 35 500,00 zł
z tego:
-dział 010 rozdział 01010 § 0970 o kwotę 19 000,00 zł, (Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wpływy z różnych dochodów)

- dział 750 rozdział 75023 § 0690 o kwotę 5 000,00 zł ( Administracja publiczna - urzędy gmin- wpływy z różnych opłat),

- dział 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 10 000,00 zł (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

- dział 926 rozdział 92695 § 0960 o kwotę 1 500,00 zł ( Kultura fizyczna - pozostała działalność - otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej).

§ 3. Zmniejsza się własne wydatki budżetowe Gminy o kwotę 57 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4140 o kwotę 5 000,00 zł ( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe- wpłaty na PFRON)

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 52 000,00 zł ( Rolnictwo i łowiectwo -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 4. Zwiększa się własne wydatki budżetowe Gminy o kwotę 73 500,00 zł z tego:

- dział 801 rozdział 80104 § 4330 o kwotę 7 000,00 zł ( Oświata i wychowanie - przedszkola zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)

- dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 25 000,00 zł (Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług pozostałych)

- dział 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł (Administracja publiczna- urzędy gmin - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 5 000,00 zł ( Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów- stypendia dla uczniów)

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł ( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami - zakup usług pozostałych)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 1 100,00 zł

- dział 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę 400,00 zł ( Kultura fizyczna - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia).

§ 5. W związku ze zmianą zakresu zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kościuszki zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy o kwotę 3 587,00 zł z tego:

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 3 587,00zł ( Kultura fizyczna- pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia).

§ 6. W związku ze zmianą zakresu zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kościuszki zwiększa się wydatki budżetowe Gminy o kwotę 3 587,00 zł z tego:

- dział 926 rozdział 92695 § 6060 o kwotę 3 587,00 zł ( Kultura fizyczna - pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 7. W związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniem nr 199/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2014 dotyczący Wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Osina na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Witkowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/209/2014
Rady Gminy Osina
z dnia 1 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama