reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LI/293/2014 Rady Gminy Wałcz

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wałcz przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przedszkola, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałcz, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 9 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku.

2. Godziny realizacji zajęć, o których mowa w ust.1, określa statut przedszkola lub szkoły.

§ 2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, punkcie przedszkolnym ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

§ 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego oraz zasady pobierania opłat za wyżywienie, reguluje umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, szkoły a rodzicem/ prawnym opiekunem dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz

§ 5. Tracą moc:

1. Uchwała nr LIV/303/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych prze Gminę Wałcz

2. Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych prze Gminę Wałcz

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Zachodniopolskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Kurowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama