reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/338/2014 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizację programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz określenia wysokości i opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie podstawy programowej udzielane przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 c pkt. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 pkt. 1 lit. "a" ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczony w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie na realizację programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 800 do 1300.

§ 2. Świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie w czasie przekraczającym wymiar zajęć, ustalony w § 1, podlegają opłacie.

§ 3. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, pobiera się opłatę w wysokości 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty ustalona jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 3, oraz deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 1300.

§ 5. Za czas nie wykorzystania przez dzieci z świadczeń określonych w § 2, a zadeklarowanych przez rodziców opłata podlega zwrotowi.

§ 6. Zakres świadczeń i szczegółowe zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 7. Zwalnia się częściowo z opłaty wymienionej w § 3 o 50 % za drugie i następne dziecko w rodzinie uczęszczające jednocześnie do przedszkola.

§ 8. W godzinach od 630 do godz. 800 nie pobiera się od rodziców opłat za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć, ustalony w § 1.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizację programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz określenia wysokości i opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie podstawy programowej udzielane przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie ( Dz. U. Woj. Zach. Nr 86, poz. 1583).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama