reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.[1])) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody świerk pospolity (Picea abies) o obwodzie 320 cm, wysokości 35 m, rosnący na działce ewidencyjnej nr 482 obrębu Wysoka Kamieńska (współrzędne geograficzne 53°50'52,85" N, 14° 47'58,34" E).

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w zasięgu systemu korzeniowego drzewa;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych w zasięgu systemu korzeniowego drzewa, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej.

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Golczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Beata Pastryk


Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Wnioskiem z dnia 27 marca 2014 roku oraz uzupełnienie do wniosku z dnia 25 kwietnia 2014 r. Nadleśnictwo Międzyzdroje na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wystąpiło do Burmistrza Golczewa o ustanowienie za pomnik przyrody drzewa świerk pospolity (Picea abies), zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 482 obrębu Wysoka Kamieńska w oddziale 482 g Leśnictwa Stawno, Nadleśnictwa Międzyzdroje.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Wnioskowane o uznanie za pomnik przyrody drzewo świerk pospolity jest pojedynczym tworem przyrody o szczególnej wartości przyrodniczej, ze względu na wiek 108 lat, obwód pnia 320 cm, wysokość 35 m jest wyróżniającym je wśród innych tworów przyrody. Jego obwód w pierśnicy spełnia minimalne zalecone kryterium, kwalifikujące je do ochrony pomnikowej. Dodatkowo stan zdrowotny drzewa pozwala przypuszczać, że będzie jeszcze długo żyć. Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 3a o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy, po uprzednim uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Podjęcie powyższej uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla Gminy, gdyż całościowe koszty utrzymania pielęgnacji pomnika przyrody ponosić będzie Nadleśnictwo Międzyzdroje. Warunkiem zachowania dobrego stanu tego drzewa jest ochrona systemu korzeniowego. Ponadto drzewo samo w sobie stanowi swoisty ekosystem i ostoję dla licznie zasiedlającego je ptactwa. Wnioskowane drzewo jest ważnym elementem krajobrazu i stanowi wyjątkowy przykład drzewostanu w Leśnictwie Stawno.

4. Źródła finansowania, jeżeli pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Źródłem finansowym utrzymania pomnika przyrody będą środki własne Nadleśnictwa Międzyzdroje.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie ustanowienia pomnika przyrody został przesłany do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem WOPN-OG.623.17.2014.AW z dnia 5 czerwca 2014 r. uzgodnił przedmiotowy projekt uchwały.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama