reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/324/2014 Rady Gminy Karnice

z dnia 22 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 455 150,74 z ł, w tym:

DZ. 700 rozdz. 70004 § 6290259 268,94

DZ. 756 rozdz. 75615 § 031073 430,00

DZ. 801 rozdz. 80195 § 629038 400,00

DZ. 900 rozdz. 90002 § 244084 051,80

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 207 716,32 z ł, w tym:

DZ. 900 rozdz. 90001 § 6297207 716,32

§ 3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 1 250 770,42 z ł, w tym:

DZ. 700 rozdz. 70004 § 6050102 622,43

DZ. 700 rozdz. 70004 § 6057259 268,94

DZ. 600 rozdz. 60016 § 448064 110,00

DZ. 801 rozdz. 80104 § 231011 000,00

DZ. 801 rozdz. 80195 § 605738 400,00

DZ. 801 rozdz. 80195 § 605923 715,39

DZ. 852 rozdz. 85295 § 311020 000,00

DZ. 900 rozdz. 90002 § 430084 051,80

DZ. 900 rozdz. 90095 § 4010200 000,00

DZ. 921 rozdz. 92109 § 248073 800,00

DZ. 926 rozdz. 92601 § 44809 320,00

DZ. 926 rozdz. 92601 § 60501 365,86

DZ. 926 rozdz. 92601 § 6057363 116,00

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 190 220,00 z ł, w tym:

DZ. 700 rozdz. 70005 § 448058 584,00

DZ. 757 rozdz. 75702 § 807050 000,00

DZ. 900 rozdz. 90002 § 430081 636,00

§ 5. Po dokonanych zmianach w § 1- 4 plan budżetu zamyka się : dochodami 15 209 627,31 wydatkami 17 203 813,31 deficytem 1 994 186,00

§ 6. Niedobór budżetu w wysokości 813 116,00 zł pokryty będzie pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP.

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2014 po stronie dochodów ( zwiększenia):

Dz. 700 rozdz. 70004 § 6290259 268,94

( dofinansowanie z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych,

noclegowni i domów dla bezdomnych)

Dz. 756 rozdz. 75615 § 031073 430,00

( podatek od nieruchomości )

Dz. 801 rozdz. 80195 § 629038 400,00

( środki pozyskane na realizację zakupu wraz z montażem nagłośnienia hali sportowej oraz

doposażenie siłowni przy ZSP w Karnicach)

Dz. 900 rozdz. 90002 § 244084 051,80

( dotacja z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn." Demontaż, transport i utylizacja

azbestu na terenie Gminy Karnice")

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2014 po stronie dochodów ( zmniejszenia):

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6297207 716,32

( zmniejszenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości

Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią

ścieków między miejscowościami Skrobotowo- Karnice)

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2014 po stronie wydatków ( zwiększenia):

Dz. 700 rozdz. 70004 § 6050102 622,43

Dz. 700 rozdz. 70004 § 6057259 268,94

( budowa i adaptacja mieszkań komunalnych i lokali socjalnych)

Dz. 600 rozdz. 60016 § 448064 110,00

( podatek od nieruchomości od dróg)

Dz. 801 rozdz. 80104 § 231011 000,00

( dotacja celowa za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach)

Dz. 801 rozdz. 80195 § 605738 400,00

Dz. 801 rozdz. 80195 § 605923 715,39

( zakup wraz z montażem nagłośnienia hali sportowej oraz doposażenie siłowni przy ZSP w

Karnicach)

Dz. 852 rozdz. 85295 § 311020 000,00

( wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie- użytecznych)

Dz. 900 rozdz. 90002 § 430084 051,80

( demontaż, transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karnice)

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4010200 000,00

( wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych)

Dz. 921 rozdz. 92109 § 248073 800,00

( dotacja podmiotowa dla Gminnego Klubu Kultury w Karnicach- dożynkowe spotkanie z

tradycją)

Dz. 926 rozdz. 92601 § 44809 320,00

( podatek od nieruchomości za boisko ORLIK)

Dz. 926 rozdz. 92601 § 60501 365,86

Dz. 926 rozdz. 92601 § 605783 116,00

( budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Karnice)

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6057280 000,00

( odnowa wiejskiego stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica)

IV. Zmiany budżetu Gminy na rok 2014 po stronie wydatków ( zmniejszenia):

Dz. 700 rozdz. 70005 § 448058 584,00

( podatek od nieruchomości)

Dz. 757 rozdz. 75702 § 807050 000,00

( obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst)

Dz. 900 rozdz. 90002 § 430081 636,00

( gospodarka odpadami- zakup usług)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Klaudia Pierzchalska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama