reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/IV/239/14 Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645; z 2014 r. poz. 379), art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, zm. poz. 659) Rada Powiatu w Sławnie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego na rzecz ich najemców.

§ 2. Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży lokali, o których mowa w § 1 jest wartość lokalu określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. Bonifikaty udziela się w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, gdy okres najmu trwa co najmniej 5 lat, a umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

§ 4. Bonifikata może być udzielona, jeżeli najemca lokalu nie zalega z zobowiązaniami pieniężnymi wobec Powiatu Sławeińskiego związanymi z płatnościami wynikającymi ze stosunku najmu.

§ 5. Najemcy lokalu mieszkalnego, który spełnia warunki opisane w § 3 i § 4 udziela się bonifikaty w wysokości 90 % w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży najpóźniej w terminie 2 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sławnie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Stefanowski


Uzasadnienie

Przedmiotem uchwały jest określenie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

Stosownie do treści art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady, sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. Zgodnie z art. 68 ust. 1b ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, w uchwale uchwały rady powiatu określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Podjęcie uchwały ma na celu zapewnienie przejrzystości zasad, na jakich bonifikaty będą udzielane.

Warunkiem uzyskania bonifikaty jest umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony trwająca co najmniej 5 lat oraz brak zaległości z płatnościami wynikającymi ze stosunku najmu.

W niniejszej uchwale proponuje się bonifikatę w wysokości 90 % w przypadku jednorazowej zapłaty ceny nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, co powinno zachęcić lokatorów do wykupu mieszkań.

Proponowana stawka procentowa uzasadniona jest stanem technicznym budynków.

Wobec powyższego, proponuje się przyjąć stosowny projekt uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama