reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/613/14 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą "Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabele "Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego" oraz "Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych" w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą "Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2014" otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą "Wykaz zaplanowanych w 2014 roku wydatków majątkowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą220.946.966,41 zł

2) po stronie wydatków, kwotą207.181.606,06 zł

3) nadwyżką budżetową w wysokości(+) 13.765.360,35 zł

§ 7. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, których dokonano w stosunku do planów ustalonych w załączniku Nr 13 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą "Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Szufel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R. NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów
publicznych w roku 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama