reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LVI/575/14 Rady Gminy Mielno

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2014 r. poprzez ich zmniejszenie o łączną kwotę 965.000,00 zł, z czego: - wydatki majątkowe własne zmniejsza się o kwotę - 965.000,00 zł

2. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 określają załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów oraz wydatków zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 39.670.860,73 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych - 30.837.490,00 zł,

b) dochody majątkowe - 7.663.696,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych - 1.169.674,73 zł,

2) wydatkami w kwocie - 44.051.136,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych - 30.703.256,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych - 1.169.674,73 zł,

c) wydatki majątkowe - 12.178.206,00 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie 4.380.276,00 zł deficytu budżetowego.

§ 3. Deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: - z emisji obligacji w wysokości 3.100.000,00 zł - z wolnych środków w wysokości 1.280.276,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3, z czego :

1) przychody w kwocie 5.550.276,00 zł pochodzących z:

a) z emisji obligacji 3.100.000,00 zł

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.450.276,00 zł

2) rozchody w kwocie 1.170.000,00 zł przeznaczone na:

a) wykup obligacji komunalnych 1.160.000,00 zł

b) udzielenie pożyczek 10.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Chadacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/575/14
Rady Gminy Mielno
z dnia 17 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/575/14
Rady Gminy Mielno
z dnia 17 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/575/14
Rady Gminy Mielno
z dnia 17 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

3

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama