reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII.127.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVI/525/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVI/525/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z poźn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XLVI/525/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 3 lipca br.

Kolegium Izby zbadało uchwałę na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2014 r. stwierdzając we wstępnej ocenie, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie pismem z dnia 21 lipca br. (znak: K.0010.207.KK.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 lipca 2014 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Goleniów. Jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu przedmiotowej uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a wskazanej wyżej ustawy projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis bądź pomocy de minimis w rolnictwie podlega zgłoszeniu odpowiednio Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bądź ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, którzy w terminie 14 dni mają prawo przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Przedmiotową uchwałą - w związku z zakończeniem okresu obowiązywania poprzednio obowiązujących przepisów - Rada Miejska dokonała zmiany podstaw prawnych regulujących zasady udzielania pomocy de minimis, wskazanych w uchwale Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

W ocenie Kolegium Izby, podejmując uchwałę należało zachować procedurę określoną dla programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minims i pomocy de minimis w rolnictwie, tj. zgłosić projekt uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XLVI/525/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Zastępca Prezesa


mgr Mieczysław Kus

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama