reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/194/2014 Rady Gminy Rąbino

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.[2])) po wysłuchaniu Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2014 r.:

- zwiększa się dochody i wydatki, o kwotę 250 000,00 zł.

- zwiększa się dochody o kwotę 220 000,00 zł.

- zwiększa się przychody o kwotę 800 000,00 zł.

- zwiększa się rozchody o kwotę 220 000,00 zł.

- zwiększa się wydatki o kwotę 800 000,00 zł.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów budżetu kwotą 12 471 877,93 zł. w tym:

- dochody bieżące 12 186 877,93 zł

- dochody majątkowe 285 000,00 zł

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2 052 082,88 zł.

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą 14 060 530,93 zł w tym:

- wydatki bieżące 11 909 747,13 zł

- wydatki majątkowe 2 150 783,80 zł

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2 052 082,88 zł

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1 924 707,00 zł

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 336 054,00 zł

5. Deficyt budżetu stanowi kwotę 1 588 653,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Mirosław Woźniak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/194/2014
Rady Gminy Rąbino
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

758

Różne rozliczenia

250 000,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

250 000,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

250 000,00

926

Kultura fizyczna

220 000,00

92605

Zadania w zakresie kultyru fizycznej

220 000,00

6207

Dotacje celowe

220 000,00

Razem:

470 000,00

0,00

470 000,00


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/194/2014
Rady Gminy Rąbino
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

250 000,00

80101

Szkoły podstawowe

250 000,00

4270

Zakup usług remontowych

250 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

853 404,00

53 404,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

53 404,00

53 404,00

4260

Zakup energii

53 404,00

4300

Zakup usług pozostałych

53 404,00

90095

Pozostała działalność

800 000,00

6057

Wydastki inwestycyjne jst

600 000,00

6059

Wydastki inwestycyjne jst

200 000,00

Razem:

1 103 404,00

53 404,00

1 050 000,00


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/194/2014
Rady Gminy Rąbino
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2014

TREŚĆ

Klasyfikacja §

Plan

A. DOCHODY:

x

12 471 877,93

a.bieżące

x

12 186 877,93

b.majatkowe

x

285 000,00

B. WYDATKI:

x

14 060 530,93

a.bieżące

x

11 909 747,13

b.majatkowe

x

2 150 783,80

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

x

-1 588 653,00

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

x

1 588 653,00

D1. Przychody ogółem, z tego:

x

1 924 707,00

1. kredyty

952

950 000,00

w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

952

950 000,00

2. pożyczki

952

220 000,00

w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

903

220 000,00

3. inne źródła- wolne środki

950

754 707,00

w tym na pokrycie deficytu

638 653,00

D2. Rozchody ogółem

x

336 054,00

1. Spłaty kredytów

992

80 000,00

w tym otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

992

0,00

2. Spłaty pożyczek

992

256 054,00

w tym otrzymanie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

963

0,00


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, 1646,z 2014 r. poz. 379.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama