| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/387/2014 Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W Uchwale Nr XXXVII/381/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lipca 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXXIV/357/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 14 marca 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 25 352 000,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 23 436 638,82 zł,

b) dochody majątkowe - 1 915 361,18 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 28 822 000,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 23 433 701,26 zł,

b) wydatki majątkowe - 5 388 298,74 zł;

3) wynikiem finansowym - deficytem - 3 470 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek i kredytów - 2 337 878,00 zł,

b) wolnych środków - 1 132 122,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Kieres


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/387/2014
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/387/2014
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/387/2014
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/387/2014
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »