reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r., poz. 379) Rada Miejska w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfino określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mieczysław Sawaryn


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/408/14
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 8 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały nr XLIX/408/14

Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. stanowi, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy, a zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych. Konsultacje społeczne to coraz częściej eksponowana potrzeba społeczna. Celem wprowadzenia mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Gryfino jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w sprawach ważnych dla Mieszkańców Gminy, które powodują znaczącą zmianę warunków życia mieszkańców. Konsultacje społeczne przeprowadzane na terenie Gminy Gryfino mają wzmocnić współpracę pomiędzy władzami samorządowymi,
a obywatelami oraz podnosić jakość demokracji lokalnej. Zadaniem uchwały jest określenie
i usystematyzowanie sposobu i formy prowadzenia dialogu z Mieszkańcami Gminy. Podjęcie niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji, odbywać się one będą w oparciu
o ujednolicone i znane wszystkim Mieszkańcom zasady i w wiadomym trybie. Lokalne konsultacje społeczne realizują kanon 7 zasad: dobrej wiary (Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji), powszechności (Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.), przejrzystości (Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.), responsywności (Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.), koordynacji (Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.), przewidywalności (Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.), poszanowania interesu ogólnego (Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama