| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 54/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2014, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2014 r.o kwotę 4.475,00

z tego :

- dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawamio kwotę 4.475,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2014 r.o kwotę 4.475,00

z tego :

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawamio kwotę 4.475,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego

Przewodniczący Zarządu


Wiktor Tołoczko


Wicestarosta


Robert Betyna


Członek Zarządu


Jarosław Stankiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 54/2014
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 5 września 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2014

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

4 475,00

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

0,00

4 475,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

4 475,00

RAZEM

0,00

4 475,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 54/2014
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 5 września 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2014

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

4 475,00

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

0,00

4 475,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 475,00

RAZEM

0,00

4 475,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »