| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIX/721/14 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wolin o kwotę

6 000 000,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

6 000 000,00 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 490 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

580 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

700 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

730 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 500 000,00 zł

§ 2. Zwiększony deficyt budżetu Gminy Wolin w 2014 r. o kwotę 6 000 000,00 zł

zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Uzasadnienie

Zmiany wynikają z braku wpływów z refundacji projektów współfinansowanych ze środków UE (wydłużone procedury płatności - środki zwrotne pojawią się w przyszłym roku) oraz niskiego zainteresowania nabyciem nieruchomości gminnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »