| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIX/721/14 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wolin o kwotę

6 000 000,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

6 000 000,00 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 490 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

580 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

700 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

730 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 500 000,00 zł

§ 2. Zwiększony deficyt budżetu Gminy Wolin w 2014 r. o kwotę 6 000 000,00 zł

zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Uzasadnienie

Zmiany wynikają z braku wpływów z refundacji projektów współfinansowanych ze środków UE (wydłużone procedury płatności - środki zwrotne pojawią się w przyszłym roku) oraz niskiego zainteresowania nabyciem nieruchomości gminnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »