reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/331/2014 Rady Gminy Karnice

z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 353 741,00 z ł, w tym:

DZ. 010 rozdz. 01095 § 09609 950,00

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6300308 791,00

DZ. 756 rozdz. 75618 § 049015 000,00

DZ. 758 rozdz. 75801 § 292020 000,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 449 613,00 z ł, w tym: ZSP w Karnicach

DZ. 801 rozdz. 80101 § 424010 169,00 PSP w Cerkwicy

DZ. 801 rozdz. 80101 § 42409 831,00 Urząd Gminy

DZ. 010 rozdz. 01095 § 430024 950,00

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6050308 791,00

DZ. 801 rozdz. 80195 § 60596 779,00

DZ. 900 rozdz. 90015 § 605057 862,00

DZ. 926 rozdz. 92601 § 605931 231,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 95 872,00 z ł, w tym:

DZ. 600 rozdz. 60013 § 605030 000,00

DZ. 600 rozdz. 60014 § 630037 000,00

DZ. 600 rozdz. 60016 § 605028 872,00

§ 4. Po dokonanych zmianach w § 1- 3 plan budżetu zamyka się : dochodami 15 595 369,00 wydatkami 17 589 555,00 deficytem 1 994 186,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2014 po stronie dochodów ( zwiększenia):

Dz. 010 rozdz. 01095 § 09609 950,00

Darowizny na dożynki

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300308 791,00

Dotacja celowa z Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 3105Z do cmentarza

komunalnego w miejscowości Konarzewo o długości 160 m oraz przyległego parkingu

do drogi gminnej o powierzchni 330 m 2 kwota 108 224,00

- Utwardzenie terenu działki gminnej nr 150/1 o powierzchni 696 m 2 pod parking przy drodze

Powiatowej nr 3105Z w miejscowości Konarzewo" kwota 75 146,00

- Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 3104Z do drogi powiatowej

nr 3102Z o długości 170 m w miejscowości Karnice kwota 125 421,00

Dz. 756 rozdz. 75618 § 049015 000,00

Wpływy za reklamę (dożynki)

Dz. 758 rozdz. 75801 § 292020 000,00

Zwiększenie subwencji z rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w

sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych.

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2014 po stronie wydatków ( zwiększenia):

ZSP w Karnicach

Dz. 801 rozdz. 80101 § 424010 169,00

Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej.

PSP w Cerkwicy

Dz. 801 rozdz. 80101 § 42409 831,00

Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej.

Urząd Gminy

Dz. 010 rozdz. 01095 § 430024 950,00

Zakup usług pozostałych- dożynki

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050308 791,00

- Przebudowa drogi ul. 11 Marca w Karnicach kwota 125 421,00

- Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy cmentarzu w Konarzewie kwota 183 370,00

Dz. 801 rozdz. 80195 § 60596 779,00

Nagłośnienie hali sportowej i doposażenie siłowni

Dz. 900 rozdz. 90015 § 605057 862,00

Budowa oświetlenia ulicznego

Dz. 926 rozdz. 92601 § 605931 231,00

Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Karnice

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2014 po stronie wydatków ( zmniejszenia):

Dz. 600 rozdz. 60013 § 605030 000,00

- Budowa chodnika ul. Szkolna Karnice 10 000,00

- Przebudowa ulicy Słonecznej w Cerkwicy 20 000,00

Dz. 600 rozdz. 60014 § 630037 000,00

- Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy cmentarzu w Konarzewie kwota 30 000,00

- Przebudowa chodnika w Ninikowie kwota 5 000,00

- Budowa chodnika w Czaplinie Wielkim kwota 2 000,00

Dz. 600 rozdz. 60016 § 605028 872,00

- Przebudowa drogi ul. 11 Marca w Karnicach kwota 28 872,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama