reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/315/14 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zasad ustalania i poboru, terminów i wysokości stawek opłaty tragowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 15, art. 16 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 t.j.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 roku (M. P. z 2013r. poz. 724), Rada Miejska w Gościnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie targowisk gminy w wysokości 10,00 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 3. Opłata targowa jest pobierana przez inkasenta/ inkasentów/ i rozliczana do 5-tego dnia następnego miesiąca.

§ 4. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% sumy zainkasowanej.

§ 5. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Panią Ewę Jarosz.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gościnie Nr XXVIII/172/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad ustalania i poboru, terminów i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama