reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 195/582/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 59 732,00 zł ,w tym:

1) na zadania zlecone w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 56 732,00 zł,

2) na zadania własne w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 59 732,00 zł, w tym:

1) na zadania zlecone w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 56 732,00 zł, w tym:

a) w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 700,00 zł,

b) w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 524,00 zł,

c) w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 75,00 zł,

d) w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 046,00 zł,

e) w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 300,00 zł,

f) w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 37 987,00 zł,

g) w § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł,

2) na zadania własne w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3 000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 6 564,19 zł, w tym:

1) na zadania własne w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 - Rezerwy o kwotę 6 505,00 zł z rezerwy ogólnej,

2) na zadania zlecone w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 46,80 zł,

3) na zadania własne w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 12,39 zł, w tym:

a) w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10,54 zł,

b) w § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1,85 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 6 564,19 zł, w tym:

1) na zadania własne w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 505,00 zł,

2) na zadania zlecone w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 46,80 zł,

3) na zadania własne w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 12,39 zł, w tym:

a) w § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10,54 zł,

b) w § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1,85 zł,

4) na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 6 000,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Beata Kiryluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Badowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama